Author: admin

quan_bar_lo_thuy_tinh_o_kiev_2

Quán bar ‘Lọ thủy tinh’ ở Kiev

Jar Bar, Banka tại Kiev, Ukraine là nơi duy nhất trên thế giới mà mọi món đều được phục vụ bằng lọ thủy tinh. Nếu có một lần đến thủ đô của đất nước Đông …